Rli-symposium ‘Modernisering grondbeleid’

Op 9 oktober discussieerden ruim honderd professionals over de modernisering van het grondbeleid onder leiding van Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff. Aanleiding voor het symposium is het ontwerp van de Aanvullingswet grondeigendom en het Rli-advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ dat hierover verscheen. Aan de orde kwam de noodzaak om het instrumentarium voor grondbeleid niet alleen te harmoniseren, maar ook aan te passen op de gebiedsopgaven die (gaan) spelen. Sluiten de instrumenten uit die Aanvullingswet wel voldoende aan op de filosofie en reikwijdte van de Omgevingswet? Verder werd gesproken over de noodzaak tot een goede instrumentering van zowel actief als faciliterend grondbeleid.

Sfeerfoto van de deelnemers in de zaal

In de discussie werd ingegaan op instrumentele aspecten van stedelijke kavelruil, zelfrealisatie, onteigening en kostenverhaal. De middag werd afgesloten met een inventarisatie van onderwerpen waarop de aanwezigen modernisering van het grondbeleid noodzakelijk achtten.

Lees meer over het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, e-mail: tim.zwanikken@rli.nl