Koning opent gebouw B30 in Den Haag

Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdag 19 april het gebouw ‘B30’ in Den Haag officieel geopend. Aan de Bezuidenhoutseweg 30 zijn na een grondige renovatie nu vijf organisaties gevestigd: het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

foto van de opening van het gebouw door de koning

Opening en rondleiding

Filosoof professor Bas Haring ging in een toespraak in op het belang voor organisaties die werken op het raakvlak tussen wetenschap, beleid en maatschappij om aansprekende verhalen te vertellen. De openingshandeling van Zijne Majesteit de Koning symboliseerde de samenwerking tussen de vijf gebruikers van B30. Na het officiële deel in het Atrium kreeg de Koning een rondleiding door het gebouw, waarbij hij op elke verdieping met enkele medewerkers sprak.

Koning Willem-Alexander in gesprek met medewerkes van Rli.  Foto Fred Ernst

Rijksmonument

Het gebouw B30 stamt uit het begin van de 20e eeuw en is een rijksmonument. Het rijkspand is decennialang het onderkomen geweest van het Ministerie van Economische Zaken. B30 is de afgelopen jaren gerenoveerd en dient nu als huisvesting voor de vijf organisaties.

Vijf organisaties

De drie planbureaus CPB, PBL en SCP voeren onafhankelijk evaluaties, analyses en verkenningen uit ten behoeve van beleid en politiek. De Rli is een onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur.  De AP is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens en is wetgevingsadviseur.

Bekijk hier de foto's van de officiele opening van B30