Circulaire economie in Europa

Europe goes Circular - Er bestaat geen blueprint voor het implementeren van een circulaire economie. De complexiteit en de noviteit van de transitie van een lineair naar een circulair economisch model vormt een grote uitdaging. Het is daarom van belang dat kennis en inzichten inzake de implementatie van een circulaire economie worden gedeeld tussen relevante stakeholders. Met de publicatie van het document ‘Europe goes Circular: Outlining the implementation of an circular economy in the European area’ draagt het Europees netwerk van milieu en duurzaamheid adviesraden (EEAC Network) bij aan deze kennisuitwisseling.

Het document biedt naast beknopte updates van de implementatieprocessen in verschillende Europese landen ook informatie over de rol en de opvattingen van de milieu en duurzaamheid adviesraden met betrekking tot de implementatie van een circulaire economie. De EEAC-werkgroep Circular Economy lanceerde het document tijdens het World Circular Economy Forum in Helsinki in Juni 2017. De Rli is voorzitter van de EEAC Working Group on circular economy.

Lees de EEAC-publicatie ‘Europe goes Circular: Outlining the implementation of an circular economy in the European area’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, e-mail:nicole.van.buren@rli.nl