Adviesaanvraag over erfgoedbeleid

De minister van OCW heeft de Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) gevraagd advies uit te brengen over een toekomstbestendig erfgoedbeleid. Diverse transitieopgaven (rondom klimaat, energie en bevolking) zullen onze leefomgeving sterk gaan beïnvloeden. Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor ons onroerend erfgoed? Welk beleid, welke strategieën en instrumenten zijn voor de toekomst nodig? En wat is daarin de rol van de overheid en andere partijen? Het gezamenlijke advies van de raden dient als input voor ‘Erfgoed Telt’. Dit beleidstraject van het Ministerie van OCW is gericht op de herziening van het erfgoedbeleid en het financiële stelsel van (onroerend) erfgoed.

Landschapsfoto met oude molen en windmolen

De minister van OCW vraagt de beide raden om in een gezamenlijk advies onder meer in te gaan op de volgende vragen: welke transitieopgaven zijn het meest urgent in relatie tot het onroerend cultureel erfgoed in de leefomgeving; welke effecten hebben deze transitieopgaven en is het huidige erfgoedbeleid (zowel object- als gebiedsgericht) voldoende toekomstbestendig; welke bijdrage kan cultureel erfgoed leveren bij de aanpak van de transitieopgaven; welke taak- en rolverdeling van overheden en andere partijen in de erfgoedsector hoort daarbij?

Het advies zal in januari 2018 verschijnen.

Lees hier de adviesaanvraag

Lees hier meer informatie over het advies ‘Erfgoed in transitie’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, e-mail: tim.zwanikken@rli.nl