Advies over mobiliteit

De raad is gestart met een advies over mobiliteit. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever en flexibeler worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut?

foto van file op de A20 de avondspits met passerende trein

De druk op bereikbaarheid en duurzaamheid, alle onzekerheden die met grote snelheden op ons afkomen en de grote financiële belangen die spelen, zijn voor de Rli aanleiding dit advies voor te bereiden. De raad wil in dit nieuwe advies nagaan op welke wijze de middelen voor mobiliteit efficiënter en flexibeler benut kunnen worden en hoe daarbij tegelijkertijd ook de duurzaamheidsdoelen gediend kunnen worden. Daarbij neemt de raad zowel de middelen voor realisatie als voor vervanging, beheer en onderhoud in beschouwing. De focus van het advies ligt in de regio; de raad kijkt mee met een aantal recent gestarte casussen volgens de nieuwe MIRT-systematiek. De raad verwacht dit advies begin 2018 uit te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Folmer de Haan, projectleider, e-mail f.w.dehaan@rli.nl?

Lees hier meer over het advies