Aanvulling op het werkprogramma 2017 - 2018 vastgesteld

Het aanvullend werkprogramma 2017-2018 is op 7 februari 2017 door minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De aanvulling is een actualisatie van het voorlopige werkprogramma 2017-2018 dat in september 2016 is vastgesteld. Het voorlopige werkprogramma bevatte vanwege de start van de nieuwe raad alleen de adviesonderwerpen die de raad nog in portefeuille had vanuit het vorige werkprogramma’s.

foto: grafische afbeelding van radartjes

De aanvulling op het werkprogramma bevat:

 • Nadere invulling en afbakening van het adviesthema ‘Versnelde toepassing van innovaties in de stad’: De raad richt zich op de ‘gezonde en leefbare stad’. Daarbij wordt de gezonde stad gedefinieerd als het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden van burgers.
   
 • Nieuwe adviesonderwerpen:
  - Grondbeleid,
  - Voedselbeleid
  - Mobiliteit
   
 • Ruimte om bij het aantreden van een nieuw kabinet te starten met een of meer adviezen die aansluiten bij het nieuwe kabinetsbeleid. Onderwerpen die hier mogelijk voor in aanmerking komen zijn:
  - Energietransitie
  - Samenkomen van transities in de regio

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen secretaris Ron Hillebrand, ron.hillebrand@rli.nl

Lees hier de aanvulling op het Werkprogramma 2017-2018