Aankondiging advies over de gezonde stad

De raad werkt momenteel aan het advies ‘De stad als gezonde habitat: kansen voor gezondere steden’. De raad richt zich op de volgende vragen: In hoeverre kan de leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad? Wat is de rol van de rijksoverheid en andere overheden hierbij? Hoe kunnen vernieuwende interventies ter bescherming en vooral ter bevordering van de gezondheid in de stad door versnelde opschaling ook elders worden ingezet?

foto van zweefmolen op de kermis

In de Omgevingswet (beoogde inwerkingtreding 2019) is ‘een gezonde leefomgeving’ als maatschappelijk doel vastgelegd. Daardoor moeten overheden gezondheid als belang meewegen in omgevingsvisies en – plannen. De raad verwacht het advies begin 2018 uit te brengen.

Lees hier meer over het advies ‘De stad als gezonde habitat’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl