Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de tweede zittingsperiode van de Rli (2016-2020) worden vijf nieuwe leden benoemd en vijf leden herbenoemd.

De vijf nieuwe raadsleden zijn: prof. dr. L. (Lorike) Hagdorn, drs. J. (Jeroen) Kok, drs. E. (Ellen) Peper, drs. K.J. (Krijn) Poppe, dr. J.C. (Co) Verdaas.

De vijf leden die zijn herbenoemd zijn: ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (voorzitter), ir. M. (Marjolein) Demmers MBA, prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer, prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman, ir. A. (Annemieke) Nijhof, MBA.

De benoemingen gaan in op 1 augustus 2016.

ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (1949) is sinds 2012 lid van de Rli en vanaf 1 januari 2016 is hij waarnemend voorzitter. Op 12 februari 2016 besloot het kabinet reeds om hem voor te dragen als voorzitter voor de raadsperiode 2016-2020.

Jan Jaap De Graeff was achtereenvolgens werkzaam bij de WRR, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het bureau Milieu en Ruimtelijke ordening van de VNO/NCW. In de periode 1995-2003 was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en van 2003 tot 2013 algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult diverse nevenfuncties.

ir. M. (Marjolein) Demmers MBA (1967) is lid van de Rli. Sinds januari is zij directeur bij De Groene Zaak. Daarvoor was zij directeur Duurzaamheid van de DHV Groep. Zij was lid van de in 2014 opgeheven Algemene Energieraad.

prof. dr. L. (Lorike) Hagdorn (1960) is hoogleraar logistieke netwerken aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, commissaris en toezichthouder bij enkele bedrijven. In de periode 2009-2015 was zij verbonden aan TNO als achtereenvolgens managing director mobiliteit en directeur strategie.

prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer (1955) is sinds 2012 lid van de Rli. Hij is hoogleraar sociale geografie en demografie aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoekschool voor stedelijk en regionaal onderzoek (NETHUR). Hij is daarnaast wetenschappelijk directeur van het NWO onderzoeksprogramma ‘Verbinden van Duurzame Steden’.

prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman (1949) is lid van de Rli en vanaf 2010 staatsraad bij de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State. Daarvoor was hij advocaat in Amsterdam en gespecialiseerd in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. Van 1984 tot 2014 was hij deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

drs. J. (Jeroen) Kok (1966) is Managing Director bij E.T.M. BV en Principal van de RebelGroup. Sinds 2014 is hij bovendien voorzitter van de European Travellers Council. Jeroen Kok is econoom en heeft in zowel de publieke als private sector veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van mobiliteit. Van 2001-2010 was hij CEO bij Trans Link Systems BV. Daarvoor werkte hij bij de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat.

ir. A. (Annemieke) Nijhof, MBA (1966) is lid van de Rli sinds 2013. Zij is CEO van Tauw Group BV. Daarvoor werkte zij bij Grontmij NV, was zij directeur-generaal Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en raadadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Milieu bij het Ministerie van Algemene Zaken.

drs. E. (Ellen) Peper (1964) is sinds 1998 Managing partner bij Twynstra Gudde en vanaf 2007 directievoorzitter. Zij voerde in de loop der jaren een breed palet aan opdrachten uit in de domeinen ruimtelijke ontwikkeling/-investeringen, openbaar vervoer, zakelijke dienstverlening, Rijksoverheid, provincies en profit- en non-profitnetwerken. Als managing partner is zij tevens verantwoordelijk voor en actief in bestuurlijke organisatieadviesopdrachten. Zij is sociaal geograaf.

drs. K.J. (Krijn) Poppe (1955) is sinds 2000 als econoom verbonden aan Wageningen UR, sinds 2013 in de functie van research manager van LEI Wageningen UR. In de periode 2009-2011 was Krijn Poppe Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV.

dr. J.C. (Co) Verdaas (1966) is planoloog en werkzaam bij adviesbureau Over Morgen, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, elektrisch vervoer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast is hij voorzitter van de Wadden Sea Board. Van 2013 tot 2014 was hij directeur bij het Centre for Development van Wageningen UR. Daarvoor was hij onder meer staatssecretaris van Economische Zaken, gedeputeerde bij de provincie Gelderland en Tweede Kamerlid.

Lees het persbericht van 10 juni 2016 van de Rijksoverheid