Erratum advies ‘Mainports Voorbij’

De raad heeft besloten enkele zinnen uit de publicatie ‘Mainports voorbij’ (1 juli 2016) te verwijderen.

Het betreft zinnen die gaan over de daling van de relatieve toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven sinds 2000. In het door de Rli genoemde percentage van 6% voor 1992 blijken de voorwaartse effecten te zijn meegenomen, terwijl dit niet het geval is voor het genoemde percentage van 3,1% van 2015. De relatieve toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven is niet gedaald maar ongeveer gelijk gebleven. Deze wijzigingen zijn in de digitale versie en in de Engelse vertaling van deel 1 doorgevoerd. De wijziging heeft geen invloed op de conclusies en aanbevelingen van dit Rli-advies. Voor meer uitleg over de wijzigingen klik hier voor het erratum.

Klik hier voor link naar de webpagina met aangepaste digitale advies ‘Mainports Voorbij’