Engelstalige versie van Rli-advies “Mainports Voorbij” via de website beschikbaar

Op 22 september is de Engelstalige versie van het Rli-advies “Beyond Mainports” via de website van de Rli beschikbaar gekomen.

Omslag advies "Mainports Voorbij"

Klik hier voor een directe link naar de Engelstalige adviestekst.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne Doeswijk, e-mail lianne.doeswijk@rli.nl