Afscheid Henry Meijdam als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Henry Meijdam nam op 28 januari 2016 afscheid als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) met het symposium ‘Ruimte tussen Rijk en regio’. Elf jaar lang was hij het gezicht van achtereenvolgens de VROM-raad en de Rli.

Henry Meijdam en Melanie Schulz in de zaal, bij de start van het symposium

Als voorzitter van de raad adviseerde Meijdam de regering over de leefomgeving en infrastructuur. Een constant thema daarin was de ruimtelijke inrichting van Nederland en hoe daaraan bestuurlijk vorm kan worden gegeven. Vanuit zijn nieuwe functie als directeur van het IPO zal hij provincies adviseren en ondersteunen bij hun ruimtelijke taak. Het afscheidssymposium stond daarom in het teken van de toekomst van de ruimte en het besturen daarvan.

Sprekers waren Adriaan Geuze (Toekomst van de ruimte: kansen en bedreigingen) en Jacques Wallage (Productie is footloose geworden, de burger ook; besturingsfilosofie moet opnieuw doordacht worden). De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen nam tijdens het symposium officieel afscheid van Henry Meijdam.Zij bedankte en complimenteerde Henry als eerste voorzitter van de Rli: “Adviesraden zijn belangrijk. Er moeten knopen worden doorgehakt over de leefomgeving en infrastructuur, waar vele partijen bij betrokken zijn. Met Henry als onafhankelijk voorzitter, die boven alle partijen stond, bracht de Rli goede onderbouwde en onafhankelijke adviezen. Een advies kan wat zwaar op de maag liggen, conclusies kunnen soms ongezouten en pittig zijn, maar de adviezen van de Rli zijn echt van toegevoegde waarde voor ons werk.”

Annemieke Nijhof, lid van de raad, roemde de diversiteit van het raadswerk en het vermogen van Henry te verbinden én scherpte te behouden. Ze onderstreepte tenslotte - als een soort van laatste advies aan Henry voor zijn nieuwe functie als directeur IPO - het belang van leiding ‘geven’ boven leiding ‘nemen’.

Annemieke Nijhof bedankt Henry Meijdam

Annemieke Nijhof bedankt Henry Meijdam

Jan Jaap de Graeff neemt het voorzitterschap van de Rli op zich gedurende de resterende zittingsperiode van de raad, die loopt van 1 januari tot 1 augustus 2016.

Lees de voordracht van Jacques Wallage - Productie is footloose geworden, de burger ook; besturingsfilosofie moet opnieuw doordacht worden

Bekijk de foto’s van het afscheidssymposium ‘Ruimte tussen Rijk en regio’