Aankondiging publicatie ‘Mainports’ juni 2016

De raad verwacht zijn publicatie over mainports eind juni uit te brengen. De positie van de Nederlandse mainports is niet meer vanzelfsprekend door diverse nationale en mondiale ontwikkelingen. Centraal in de publicatie staat de vraag: Vraagt de toekomstige positie van Nederlandse mainports, mede bezien vanuit mondiale ontwikkelingen, om ander beleid?

foto van havengebied Rotterdam met overvliegend vliegtuig

De nationale en internationale dynamiek is veranderd en verandert de komende decennia nog meer: de sterk toenemende internationale concurrentie, verschuiving van Europese groei naar Oost-Europa en van internationale consumptie naar Azië, de toenemende nadruk op het terugdringen van CO2-uitstoot, alsook de toenemende complexiteit en onzekerheid van ontwikkelingen. Dan biedt beleid uit het verleden geen garantie voor succes in de toekomst. De raad gaat graag het debat aan over wat de succesfactoren van 2040 zullen zijn voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland en hoe die zich vertalen naar de rol van de mainports hierin.

Voor meer informatie over de publicatie ‘Mainports’ kunt u contact opnemen met Lianne Doeswijk, projectleider, e-mail: lianne.doeswijk@rli.nl

Lees meer over de publicatie ‘Mainports’