Aankondiging presentatie advies over mainports op 1 juli 2016

Op 1 juli 2016 brengt de raad zijn advies uit over mainportbeleid.

foto van havengebied met overvliegend vliegtuig
foto Shutterstock

De raad zoekt in dit advies naar het antwoord op de vraag welk beleid het volgend kabinet voor de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol moet maken. In hoeverre is de Nederlandse economie nog gebaat bij mainportbeleid, respectievelijk is een andere koers wenselijk of zelfs noodzakelijk. En hoe ziet dat beleid er dan uit?

Presentatie advies bijwonen?
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 1 juli van 10.30 tot 13.00 uur bij de SER in Den Haag. De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Marike van Lier Lels zullen het advies presenteren. Daarna geven twee referenten hun eerste reactie op het advies. Vervolgens zal een paneldiscussie plaatsvinden, met gelegenheid voor vragen uit de zaal.

Als u de bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich vanaf volgende week via de website van de Rli aanmelden. Via de nieuwsbrief en social media zullen wij het definitieve programma nog bekend maken.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne Doeswijk, projectleider, lianne.doeswijk@rli.nl

Lees meer over het advies over mainports

Twitter mee met #mainports