Presentatie advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’

Op 3 december 2015 heeft de raad zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ aangeboden aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Directeur generaal Chris Kuijpers nam het advies namens haar in ontvangst.

foto: Henry Meijdam, voorzitter Rli overhandigt het advies over omgevingsrecht aan Chris Kuijpers directeur-generaal Ministerie IenM

De stelselherziening van het omgevingsrecht is een van de grootste wetgevingsoperaties van de afgelopen honderd jaar in Nederland. Doel is de besluitvorming over ruimtelijke projecten eenvoudiger maken. Of dat doel wordt bereikt is nog onzeker. De raad pleit ervoor om in de uitwerking van de Omgevingswet gemeenten meer ruimte voor een brede afweging van ruimtelijke plannen te geven. De raad vraagt daarbij extra aandacht voor de positie van de burger.

De Omgevingswet, die op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer is aanvaard, bundelt tientallen wetten en circa 120 nadere regels voor onder meer bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De besluitvorming over de fysieke leefomgeving moet daarmee eenvoudiger en beter worden. Of dit lukt hangt volgens de raad sterk af van de uitwerking van deze wet in nadere regels.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, via tim.zwanikken@rli.nl

Lees meer over het advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’

Lees het persbericht ‘Succes Omgevingswet nog niet zeker’