Jan Jaap de Graeff vanaf 1 januari 2016 voorzitter Rli

Op verzoek van minister Schultz van Haegen (IenM) neemt Jan Jaap de Graeff het voorzitterschap van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op zich gedurende de resterende zittingsperiode van de raad, die loopt van 1 januari tot 1 augustus 2016.

portretfoto Jan Jaap de Graeff

Jan Jaap de Graeff is op dit moment reeds lid van de raad en volgt Henry Meijdam op als voorzitter. Henry Meijdam vervulde het voorzitterschap van de Rli sinds de instelling in 2012. Hij wordt per 1 januari 2016 directeur van het IPO en secretaris van het IPO-bestuur.