Jaar van de ruimte – slotbijeenkomst 15 december 2015

Op 15 december 2015 vond de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. Op deze bijeenkomst werd het Manifest2040 gepresenteerd en overhandigd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Henry Meijdam, voorzitter van de Rli, reflecteerde op het manifest.

foto van de aanbieding Manifest aan de minister van IenM

Het Manifest 2040 benoemt de belangrijkste opgaven, ontwikkelprincipes en concrete acties die richting geven aan de ruimtelijke toekomst van Nederland. In het recente Rli-advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ benoemt de raad een aantal criteria om te komen tot een selectie van opgaven voor de nationale omgevingsvisie. De raad ziet vier grote opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie, verbeteren ruimtelijk-economische structuur en de transformatie van het landelijke gebied. Het Rijk kan deze opgaven niet alleen aanpakken. Daarom is het belangrijk dat andere partijen (burgers, medeoverheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties) worden geïnspireerd om daaraan mee te werken. Dit stelt eisen aan de manier waarop de nationale omgevingsvisie tot stand komt. De raad doet daar een aantal aanbevelingen voor. Omdat de belangrijke maatschappelijke opgaven de grenzen van de huidige departementen overschrijden is goede interdepartementale afstemming nodig.

Henry Meijdam gaf een reflectie op het Manifest

Bekijk de oogst van het Jaar van de Ruimte op de website Nederland van Morgen

Lees ‘Naar een nationale omgevingsvisie’, onderdeel van het advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht; maak de ambities waar’

Lees meer over het advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht; maak de ambities waar