Jaar van de Ruimte 2015 - Interview Henry Meijdam, voorzitter Rli

‘Connecting the Dots’: techniek, ruimte en mensen'

Interview met Henry Meijdam, voorzitter Rli

logo conference

Drones, 4D-printing, nanotechnologie, Artificial Intelligence, domotica. Technologische ontwikkelingen met in potentie een grote impact op de inrichting van onze leefomgeving. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) deed een verkenning en inventariseerde kansen en bedreigingen rond drie thema’s: gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen. Op 30 januari 2015 houdt de Rli een internationaal congres in Media Plaza te Utrecht. Het  zal over meer gaan dan techniek en ruimtelijke impact, benadrukt Rli-voorzitter Henry Meijdam. Wat hem betreft luidt de vraag: “Hoe profiteren we van de nieuwe mogelijkheden en houden we tegelijkertijd de consumenten aan het stuur?”

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015.

Lees het hele interview  op website van Jaar van de Ruimte 2015
Lees meer over de conferentie Connecting the Dots