Debat ‘IenM kennisvragen 2030 - Kansen en risico’s voor ambities infrastructuur en milieu’

De notitie over het debat over langetermijnkennisvragen voor de ambities 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli organiseerde deze bijeenkomst op 4 november 2015 in Utrecht op verzoek van de directie Kennis, Innovatie en Strategie van IenM. Experts uit het kennisnetwerk van IenM hebben van gedachten gewisseld over de kansen en risico’s rondom langetermijnkennisvragen voor de realisatie van de IenM ambities 2030.

In deze bijeenkomst en een achttal voorbereidende gesprekken zijn een aantal eerste zoekrichtingen aangedragen voor het verdere proces van verkenning door IenM ter voorbereiding op zijn nieuwe Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA 2016-2020).

Lees meer over het debat ‘IenM kennisvragen 2030