Advies over Circulaire economie – nu als interactieve digitale pdf op de website

Het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ is nu als interactieve digitale pdf beschikbaar op de Rli-website. Op 18 juni heeft de raad het advies aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. In het advies stelt de raad dat Nederland kan profiteren van een slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit te bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Op deze manier kan meer samenhang ontstaan in de grote inspanningen die op dit moment al op diverse plaatsen worden geleverd om de economie circulair te maken.

symbolische handdruk om deal rond te maken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider nicole.van.buren@rli.nl

Lees meer informatie over het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’

Lees het advies 'Circulaire economie: van wens naar uitvoering (pdf, 5,32 Mb)