Rli start met advies Wonen en zorg

De raad is gestart met het advies 'Wonen en zorg'. Op verzoek van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) brengt de raad advies uit over de gevolgen van de voorgenomen beleidsveranderingen in de langdurige zorg voor de woningmarkt, de verschillen tussen de regio's en handelingsperspectieven voor sturing en governance.

ouderen en zelfstandig wonen

De raad verwacht het advies eind 2013 uit te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lianne.doeswijk@rli.nl, projectleider.