Geassocieerde leden Rli bekend

De raadsleden worden in hun werk ondersteund door een groep geassocieerde leden. Uit deze expertgroep kan de raad leden toevoegen aan de raadscommissie die het advies voorbereidt. Naast een rol bij de totstandkoming van een advies kunnen de geassocieerde leden ook de rol van kritisch lezer vervullen. De groep van geassocieerde leden is nu rond en bestaat uit 65 mensen, afkomstig uit relevante maatschappelijke sectoren en wetenschap.

Lijst geassocieerde leden (periode 2013-2016)