Aanvulling werkprogramma 2013-2014 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Minister Schultz (IenM) informeert de Tweede Kamer in een brief over de aanvulling van het werkprogramma 2013-2014 van de Rli.

foto stad en land

Omdat de raad in de zomer van 2012 van start is gegaan was het werkprogramma beperkt van omvang. De 'vrije adviesruimte' was bij de aanbieding van het werkprogramma op Prinsjesdag 2012 nog niet ingevuld. De Kamerbrief gaat in op de invulling van deze vrije ruimte en de realisatie van adviezen die in het programma waren vermeld.

Lees de Kamerbrief van 24 juni 2013 (pdf, 112 Kb)