Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid

Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid

Op 7 juni 2011 presenteerden de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het briefadvies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ In het advies laat de RLI zien wat het nieuwe Europees landbouwbeleid volgens de RLI zou moeten inhouden om de positie van land- en tuinbouw te versterken en de transitie naar duurzaamheid te bevorderen.

Foto presentatie briefadvies

Tijdens de bijeenkomst was een levendige discussie over de uitdagingen van de land- en tuinbouw en de rol van overheden hierbij. Die rol is zoveel breder dan het Europees landbouwbeleid. Internationaal gezien zijn landen hun voedselzekerheid voor de lange termijn aan het veiligstellen. Grondstoffen worden schaars. Duurzaamheid wordt een vereiste om als land- en tuinbouw maatschappelijk geaccepteerd te worden en niet alleen gedoogd. Hans Huijbers, voorzitter ZLTO, hield een stevig pleidooi voor vernieuwing van het GLB: “Durf anders te denken! Laat in Brussel zien hoe het zou kunnen. Goed bedoelde bescherming lijdt tot bevriezing. Bevriezing leidt als het ontdooit tot verrotting, en als je het blijft bevriezen dan verandert er niets.”

Bijgevoegd vindt u het volledige verslag van de presentatie inclusief deelnemerslijst.

Wie het debat in Nederland rond het nieuwe GLB willen volgen wordt verwezen naar de Linkedin-groep Europees landbouwbeleid en de website www.toekomstglb.nl.