Open deuren, dichte deuren

Op 16 juni 2011 hebben de raden het advies 'Open deuren, dichte deuren. Middeninkomensgroepen op de woningmarkt' uitgebracht.

foto twee vrouwen op stoep; open en dichte voordeur

In dit advies signaleren de raden dat huishoudens met een middeninkomen het moeilijk hebben op de woningmarkt, omdat het lastig is aan een passende huurwoning te komen en voor een koopwoning schiet het inkomen en de leencapaciteit tekort. De laatste jaren wordt de situatie nijpender door veranderingen in de regelgeving in de huursector en de strengere kredietcriteria in de koopsector. De raden achten een integrale hervorming van de woningmarkt noodzakelijk. Zolang dat niet aan de orde is pleiten de raden voor tijdelijke maatregelen die de positie van middeninkomensgroepen verbeteren en het middensegment op de woningmarkt vergroot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vincent.smit@rli.nl, projectleider.