Mariene strategie

In september komen de raden met een advies over Mariene Strategie.

Foto golfslag op zee

De Noordzee is van grote maatschappelijke betekenis voor Nederland. De raden vinden dat het Rijk de Europese aandacht die er met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is voor een gezond marien ecosysteem moet aangrijpen om in te zetten op een duurzame ontwikkeling van de Noordzee. Idealiter neemt de Rijksoverheid daarbij een actieve rol en werkt - vanuit de maatschappelijke betekenis van de Noordzee als geheel - samen met zowel nationale als internationale stakeholders aan een breed gedragen perspectief op de ontwikkeling van de Noordzee. De raden verwachten dit advies over Mariene Strategie in september 2011 uit te brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@rli.nl.