Beeldverslag advies over versnelling energietransitie ‘Remmen los’

Het beeldverslag van de presentatie van het advies over energietransitie  'Remmen los’ staat nu op www.rli.nl. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

foto molen en windmolens

In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Nederland heeft in Europees perspectief achterstand opgelopen. Versnellen is nodig om economische kansen te verzilveren en risico’s te vermijden, om de grote maatschappelijke dynamiek te benutten en omdat Nederland gehouden is aan internationale klimaatafspraken. De raden zien dat het rijksbeleid gevangen zit in het bestaande systeem van fossiele belangen, technologieën, infrastructuur en instituties, wetten en regels. Hierdoor wordt de energietransitie geremd. Op 19 oktober 2011 presenteerden de raden het advies. Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging Bert de Vries van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en directeur-generaal Milieu Bernard ter Haar van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nemen het advies in ontvangst en gaven een eerste reactie. Meerdere stakeholders komen aan het woord.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met, erik.schmieman@rli.nl, projectleider.

Bekijk de video ‘Remmen los’

 Lees het advies 'Remmen los'