Aankondiging advies over duurzame energietransitie

In oktober brengen de raden een advies uit over duurzame energietransitie. Dit advies richt zich op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 2050 intelligent versneld kan worden om economische kansen te benutten en risco’s te vermijden en internationale klimaatafspraken te kunnen halen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, erik.schmieman@rli.nl, projectleider.

windmolens op zee