Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

Op 11 september organiseerde de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende opgaven in de regio.

Op 11 september organiseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een werkconferentie in het Muntgebouw in Utrecht. Aanleiding was de Rli-verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende opgaven in de regio. Voor de workshops was samenwerking gezocht met PBL, SCP, SER en RIVM. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes werd gediscussieerd over het vraagstuk van samenvallende opgaven in de regio.

Uitkomsten van de werkconferentie in quotes samengevat op tegeltjes

Rijk en regio in gesprek

Ruben Maes zoekt in gesprek met vijf vertegenwoordigers van Rijk, provincie, gemeente en regio naar de sleutel tot regionale samenwerking. Hoe voorkom je dat de transitie-opgaven de nieuwe sectorale kokers worden? Hoe geef je vorm en inhoud aan meerschalige opgaven die alle bestuurslagen doorsnijden? Hoe behoud je energie bij die gezamenlijk verantwoordelijkheid? De aanwezigen zijn het over een ding eens: voorkom een nieuwe structuurdiscussie! Praat liever over de inhoud dan over een herverdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Ook wordt een duidelijke oproep gedaan naar het Rijk: de regio heeft behoefte aan steun van het Rijk. Niet alleen voor financiën, maar vooral als betrouwbare en betrokken partner die meedenkt over de toekomst.

Voor meer informatie over de verkenning kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl