Publieksbijeenkomst ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

Op 7 februari 2024 organiseerde de Rli in Den Haag een publieksbijeenkomst over zijn advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’.
Foto publieksbijeenkomst weg van de wegwerpmaatschappij

Over het advies

In het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’, dat op 24 november 2023 is uitgebracht, stelt de Rli dat de transitie naar een duurzame en circulaire economie niet gaat lukken als niet tegelijkertijd de wegwerpmaatschappij wordt afgebouwd.

Wereldwijd worden steeds meer spullen weggegooid, ook in Nederland. Het gaat vooral om goedkope, niet-duurzame producten die voor het merendeel in lagelonenlanden worden geproduceerd, en vaak na kortstondig gebruik weer worden afgedankt. Trends als fast fashion en single-use-electronics zorgen ervoor dat producten in de ogen van veel mensen letterlijk een wegwerpproduct worden. Consumenten worden ook continue verleid tot de aanschaf van wegwerpproducten, bijvoorbeeld door stuntaanbiedingen. De wegwerptrend gaat ten koste van klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden en leidt tot uitputting van natuurlijke grondstoffen. Het advies schetst oplossingsrichtingen en doet aanbevelingen hoe de trend kan worden gekeerd. 

Programma

Centraal staat de vraag: Hoe kunnen overheden en andere betrokken partijen stappen zetten om de wegwerpmaatschappij af te bouwen? We richten ons daarbij op de komende 5 jaar. Hierover ging dagvoorzitter Peter Melis in gesprek met de deelnemers in de zaal, met André van der Zande, voorzitter van de Rli-adviescommissie, en met panelleden. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met één van de drie deelthema’s: hoogwaardige recycling van kleding, verduurzaming van internationale productieketens en reclamerestricties en -kansen om wegwerpproducten te voorkomen.

Lees hier het programma

Bekijk hier de foto-impressie van de bijeenkomst

Meer informatie

Lees het persbericht ‘Adviesraad: stop de wegwerpmaatschappij’  

Lees meer over het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

Bekijk het filmpje waarin het advies wordt toegelicht (2 min, 19 sec)

Voor inhoudelijke informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met projectleider Bas Waterhout bas.waterhout@rli.nl of 06 21178802. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Sonja Middendorp sonja.middendorp@rli.nl of 06 52740217.

Volg ons op LinkedIn en X @raadrli en doe mee met #duurzaamheid | #wegwerpmaatschappij