Discussiebijeenkomst 'Greep op gevaarlijke stoffen' GEANNULEERD

DISCUSSIEBIJEENKOMST OP 1 APRIL IS GEANNULEERD

DE DISCUSSIEBIJEENKOMST OP 1 APRIL GAAT NIET DOOR I.V.M. CORONA-MAATREGELEN.

We doen ons best om de bijeenkomst naar een latere datum te verplaatsen.

Doorkijk naar natuur vanuit buis met waterafvoer

Opzet programma

Onder leiding van Astrid Feiter

  • 09:30 Ontvangst
  • 10:00 Presentatie advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ (Co Verdaas)
  • 10:15 Drie tafelgesprekken onder leiding van Astrid Feiter met respectievelijk experts, vertegenwoordigers vanuit bedrijven en ngo’s en tot slot met politici vanuit provincies, Tweede Kamer
  • 11:45 Afsluiting met reflectie door vertegenwoordiger vanuit het ministerie van IenW
  • 12:00 Broodjes

Kern van het advies

De raad signaleert in het advies verschillende problemen met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving, die in de komende jaren naar verwachting zullen toenemen en waar het bestaande beleid nog te weinig op inspeelt. Er is een krachtiger inzet nodig om emissies te verminderen en het gebruik van gevaarlijke stoffen in allerhande producten en artikelen te vermijden. De raad doet tien aanbevelingen om meer controle te krijgen op de verspreiding van stoffen in de leefomgeving, om de nadelige effecten van cumulatieve blootstelling te beperken en om toe te werken naar een veilige circulaire economie in 2050.
 
De aanbevelingen zijn gericht aan de overheid. De raad ziet ook een rol voor bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen bij het reduceren van risico’s van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving. Het advies biedt daarom zowel overheden, bedrijven als ngo’s een handelingsperspectief om de risico’s van gevaarlijke stoffen in de greep te krijgen.

Lees meer over het advies 'Greep op gevaarljke stoffen'

Meer informatie

Voor meer informatie over deze discussiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl. Nadere informatie over het advies 'Greep op gevaarlijke stoffen' vindt u via deze link. De deelnemers ontvangen ongeveer een week van te voren het definitieve programma.