Sybren Bosch MSc

S.P. (Sybren) Bosch MSc

Junior-raadslid Rli
foto Sybren Bosch
Curriculum vitae: 

Sybren Bosch MSc (1990) is consultant bij Copper8 en begeleidt organisaties bij het integreren van circulaire principes in inkoop en aanbesteding. Hierbij ligt een nadruk op de gebouwde omgeving. In het verleden is Sybren actief geweest bij diverse jongerenorganisaties, met ook daar een focus op gebouwen en fysieke producten.