Essay's 'Rond de tafel'

De RLG werkgroep heeft tien essays over het brede begrip 'voedselkwaliteit met meer waarden' verzameld. De werkgroep heeft auteurs gezocht met een uiteenlopende achtergrond volgens de volgende zeer globale indeling:

De volgende vragen zijn aan de essayisten meegegeven om vanuit hun achtergrond en perspectief op in te kunnen gaan: Wat zijn de meest prangende problemen (en oplossingsrichtingen) rondom 'voedselkwaliteit met meer waarden'? Welke trends en ontwikkelingen zijn bepalend rondom 'voedselkwaliteit met meer waarden'? Wat mag van de overheid worden verwacht op het gebied van 'voedselkwaliteit met meer waarden'? Dit heeft de volgende essays opgeleverd:

1. Breeman, G. en Temeer, K, maart 2007: Gebroken saamhorigheid in de voedselketen. WUR-Bestuurskunde, Wageningen

2. Dutilh, C. en Van Ooijen, F. , maart 2007: Brug met ongelijke leggers, Amsterdam en Breda

3. Geest, I. van, maart 2007: Van sleur naar voorkeur. Europese Food Safety Authority, Parma

4. Grievink, J.W., maart 2007: De commerciële veranderingen in de Nederlandse voedselketen en de kwaliteitseffecten op de primaire sector in Nederland. Business School van het Erasmus Food Management Instituut en Foodservice Instituut Nederland

5. Jong, M. de, maart 2007: Dierenwelzijn als basiswaarde van voedselkwaliteit. Dierenbescherming

6. Kessel, J., maart 2007: Wat eten we vandaag?, Marelin adviesbureau voor innovatie

7. Klootwijk, W., maart 2007: Varkens terug in de stad. Journalist en programmamaker

8. Stichting Voedingscentrum Nederland, projectgroep voedselkwaliteit, maart 2007: Voedselkwaliteit in het hart raken. Communiceren over de meerwaarden van voedsel: van bewustzijn naar een bewuste keuze

9. Ten Kate, L., maart 2007: Verantwoorde voeding, de nieuwe schijf van vijf. Projectenbureau noordhollandse grond, provincie Noord Holland

10. Versteeg, W., Loeber, A. en Hajer, M., maart 2007: Wat/wie de consument niet kent… Over de ‘relativiteit’ van voedselkwaliteit en de behoefte aan een andere blik op expertise en overheidsverantwoordelijkheid. Universiteit van Amsterdam

De essays zijn door de werkgroep geanalyseerd en gebruikt als voeding voor het advies.