CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

De Minaraad, de Rli en de NL-ambassade in België organiseerden op 3 september 2020 samen een online bijeenkomst over de mogelijkheden en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof.

0nline bijeenkomst 3 september 2020

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België organiseerden op 3 september 2020 samen een online bijeenkomst over de mogelijkheden voor de technieken en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof in zowel Vlaanderen als Nederland in het perspectief van een industriële transitie.

foto van industrie

Het doel van de bijeenkomst was om een helder beeld te schetsen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op de randvoorwaarden, hindernissen en opportuniteiten die nodig zijn voor een doordachte en kosten-efficiënte realisatie van concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland – in het kader van koolstofneutraliteit. De focus lag hierbij op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerkingsopportuniteiten en de ontwikkelingskansen vanwege het Europese niveau.

Programma sprekers en presentaties

Moderatoren: Folmer de Haan (NL) en Stefanie Corens (BE)

Opening bijeenkomst
Spreker(s): Pieter Jan Kleiweg de Zwaan (Nederlandse ambassadeur, Nederlandse ambassade)
Tijd: 14:00 tot 14:05uur

Introductie
Spreker(s): Tomas Wyns, (Vrije Universiteit Brussel) VUB
Tijd: 14:05 tot14:25 uur  

Industrie: kansen en hindernissen in grensoverschrijdende samenwerking rond waterstof en CCU/S
Spreker(s): Anton van Beeck en Manfred van Vlierberghe
Tijd: 14:25 tot 15:05uur

Pauze 15:05 tot 15:20 uur

Milieu-organisaties: randvoorwaarden voor beleid rondom waterstof en CCU/S  
Spreker(s): Michelle Prins (Natuur en Milieu) en Olivier Beys (BBL)
Tijd: 15:20 tot16:00u  

Europees perspectief: mogelijkheden ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking  
Spreker(s): Sarah Nelen (Adjunct-hoofd van het kabinet van uitvoerend Vice-Voorzitter Timmermans), Europese Commissie
Tijd: 16:00 tot 16:20 uur 

Vragensessie  
Tijd: 16:20 tot 16:50 uur

Afsluiting
Spreker(s): Jan Verheeke, secretaris SAR Minaraad
Tijd: 16:50 tot17:00 uur

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Folmer de Haan, Rli, f.w.dehaan@rli.nl tel +31 (0) 6 2180 0302.