Alle publicaties

565 publicaties

Van B naar Anders

Advies
Rli - 23 May 2018
Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut?

Jaarverslag 2017

jaarverslag
Rli - 14 May 2018
Het jaarverslag 2017 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

De stad als gezonde habitat

Advies
Rli - 16 April 2018
Hoe kan het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt? Wat vraagt het van de rijksoverheid en decentrale overheden om dit mogelijk te maken?

Duurzaam en gezond

Advies
Rli - 3 April 2018
De klimaatopgave leidt tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Hoe kan het voedselbeleid op deze omslag anticiperen?

Stroomvoorziening onder digitale spanning

Advies
Rli - 15 March 2018
Kan de overheid de betrouwbaarheid waar onze stroomvoorziening om bekend staat voldoende waarborgen, nu de digitalisering van het elektriciteitssysteem de komende jaren een nieuwe fase in gaat? Welke kwetsbaarheden en risico’s brengt dit met zich mee?

Advies Grondwater

Advies
Adviescommissie Water - 22 December 2017

Advies Afweging rivierverruiming dijkversterking rivierengebied

Advies
Adviescommissie Water - 19 December 2017

Kennisnotitie - Energietransitie en leefomgeving

Overig
Rli - 18 December 2017
Laatste stand van denken en doen rond een aantal onderwerpen binnen de energietransitie die relevant zijn voor de leefomgeving

Brede blik op erfgoed

Advies
Rli - 18 December 2017
Nederland gaat op de schop om allerlei transities en ontwikkelingen ruimtelijk te kunnen opvangen. De Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur hebben gekeken wat deze ontwikkelingen voor het onroerend erfgoedbeleid betekenen.