#VerbindendVerduurzamen

Verwacht maart 2020

Aanleiding en toelichting

De veranderingen in de leefomgeving waar de Rli over adviseert, of het nu gaat om energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit of voedsel, hebben invloed op ons dagelijks leven. Vaak is onbekend wat er precies zal veranderen en hoe dat zal uitpakken - voor de samenleving als geheel, maar ook voor ieder mens persoonlijk. En naast verduurzaming speelt er nog veel meer: van flexibilisering en robotisering op de arbeidsmarkt, stijgende woonkosten en terrorismedreiging tot vergrijzing, onzekerheid over pensioenen en het vluchtelingenvraagstuk.

Hoe bereiken we tegen de achtergrond van al deze ontwikkelingen een duurzame samenleving waar iedereen aan mee kan doen (een ‘inclusieve transitie’). Een samenleving waar iedereen een plek heeft, een kans krijgt en in beeld is, met aandacht voor de winnaars én de verliezers, de voorlopers en de achterblijvers, de believers en de sceptici, de actieven en de afwachtenden, arm en rijk, jong en oud. Ofwel: hoe kunnen we Verbindend Verduurzamen?

veld met zonnepanelen en windmolens met op de voorgrond een groep enthousiaste mensen
REScoop.EU - copyright: Westmill Solar Cooperative

Aanpak en planning

De raad wil beter begrijpen hoe verschillende groepen burgers een duurzame samenleving zien en wat zij belangrijk vinden. Hoe kan er bij de verduurzaming meer rekening gehouden worden gehouden met de energie, het onbehagen en andere (positieve en negatieve) gevoelens in de samenleving, zodat de verduurzaming een grotere kans van slagen heeft? Hiervoor gaat de raad vanaf september 2019 met verschillende groepen burgers in gesprek.

De raad organiseert het komende jaar uiteenlopende activiteiten. De vraagstelling zal in focusgroepen en burgerdialogen voorgelegd worden aan verschillende groepen burgers in verschillende delen van het land. Daarnaast worden deskundigen gevraagd een essay te schrijven of op een andere manier kennis te delen en zal er speciale aandacht zijn voor de visie van jongeren. Tijdens een congres in maart 2020 brengen we de opgedane inzichten bij elkaar en bespreken we die met een breed samengesteld gezelschap van wetenschappers, beleidsmakers en adviseurs.

In september wordt voor dit traject een eigen website gelanceerd.

Oproep

Heeft u ideeën voor activiteiten of manieren om met burgers in gesprek te komen of bent u vanuit uw organisatie (gemeente, provincie, bedrijf, instelling, maatschappelijke organisatie etc.) zelf in gesprek met burgers over een duurzame toekomst, dan komen wij graag met u in contact. Zie contactgegevens hieronder.

Samenstelling commissie

  • Annemieke Nijhof, raadslid en commissievoorzitter
  • Marjolein Demmers, raadslid
  • Ellen Peper, raadslid
  • Sybren Bosch, junior-raadslid
Informatie of reactie: 


Voor meer informatie over het traject kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl, tel: 06-10577495