Werk in uitvoering

Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

  • Hoe kan het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt? Wat vraagt het van de rijksoverheid en decentrale overheden om dit mogelijk te maken?
  • Wat is er nodig om de transitie te versnellen en wat is daarin de rol van de overheid?
  • Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut?