Werk in uitvoering

Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

  • Wat zijn de gevolgen van de vele veranderingen in de leefomgeving voor ons onroerend erfgoed? Welk beleid en welke instrumenten zijn voor de toekomst nodig? En wat is daarin de rol van de overheid en andere partijen?
  • In hoeverre kan de leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad? Wat is de rol van de rijksoverheid en andere overheden hierbij?
  • Vitale processen leveren producten en diensten die onmisbaar zijn, zoals elektriciteit of drinkwater. Deze processen veranderen door duurzaamheidstransities en digitalisering. Hoe kan de kwetsbaarheid worden beperkt en de veerkracht vergroot?
  • Wat is er nodig om de transitie te versnellen en wat is daarin de rol van de overheid?
  • Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever en flexibeler worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut?