Symposium Modernisering grondbeleid - 9 oktober 2017

Op 9 oktober 2017 organiseert de Rli het symposium ‘Modernisering grondbeleid’. Aanleiding is het recent verschenen Rli-advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. De raad adviseert hierin over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom en roept op tot modernisering van het grondbeleid.

Het advies heeft geleid tot veel reacties in de media. De raad constateert dat er draagvlak is voor een modernisering van het grondbeleid, maar dat tegelijkertijd behoefte bestaat aan verder denken over de concrete invulling daarvan. De raad wil met dit symposium bijdragen aan de verdieping van het debat rondom grondbeleid, en aan een Aanvullingswet Grondeigendom die past bij de opgaven van de nabije toekomst. De raad heeft aan vier inleiders gevraagd om vanuit hun perspectief te reageren op het advies.

U bent van harte uitgenodigd het symposium bij te wonen.

Datum: 9 oktober 2017
Tijd:14:00 uur tot 17:00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Bezuidenhoutseweg 30 (seminarfoyer) in Den Haag

Programma

13.30 uur         Inloop, ontvangst koffie en thee
14.00 uur         Welkom, dagvoorzitter Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli
14.10 uur         Inleiding Niels Koeman over de inhoud en achtergrond van het advies           
14.30 uur         Vier discussierondes over de vier thema's
                          1. Modernisering grondbeleid 
                              Inleiding door Sarah Ros
                          2. Instrumenten voor faciliterend grondbeleid 
                              Inleiding door Peter van Haasteren
                          3. Stedelijke kavelruil en zelfrealisatie
                              
Inleiding door Erwin van der Krabben
                          4. Verdeling kosten en baten gebiedsontwikkeling 
                              Inleiding door  Friso de Zeeuw

16.45 uur         Afsluiting door Jan Jaap de Graeff
17.00 uur         Borrel en gelegenheid tot napraten

Aanmelding

Wilt u de bijeenkomst bijwonen en meedoen aan de discussie, dan kunt u zich tot 5 oktober 2017 aanmelden via de uitnodiging

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl of tel: 06 52874404.

Lees meer over het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ dat de Rli op 22 juni 2017 heeft uitgebracht.