Pers

155 persberichten

Actualisatie Nota Ruimte kans voor ruimtelijke kwaliteit

VROM-raad - 25 februari 2011
VROM-raad: ‘economie zet ruimtelijke kwaliteit op de kaart’ De door minister Schultz aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid biedt een uitmuntende kans om de zorg om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten. Dat meent de VROM-raad ...

Waddenfonds beperkt stuurbaar

Raad voor de Wadden - 8 februari 2011
Het is niet eenvoudig voor de Minister om gericht te sturen op de doelmatige besteding van het Waddenfonds. Aanpassing van het uitvoeringsplan en gerichte monitoring moeten ervoor zorgen dat sturing en verantwoording steeds beter mogelijk worden. Dat ...

Waddenfonds: regie rijk of provincies?

Raad voor de Wadden - 3 januari 2011
Een volledige overdracht van het Waddenfonds naar de regio, zal leiden tot versnippering van het te besteden geld. Daardoor bestaat het risico dat een aantal doelen van het Waddenfonds niet zal worden gerealiseerd. Dit stelt de Raad voor de Wadden in een ...

Waddenkijk op de Afsluitdijk

Raad voor de Wadden - 22 oktober 2010
De ecologische samenhang tussen Waddenzee en IJsselmeer moet worden hersteld. Dit zal leiden tot een versterking van beide internationaal erkende natuurgebieden. Hiervoor pleit de Raad voor de Wadden in zijn advies over de inrichting van de Afsluitdijk, ...

Gezamenlijke aanpak Eems noodzakelijk

Raad voor de Wadden - 21 oktober 2010
De ecologische situatie van de Eems is slecht en moet snel worden aangepakt door Nederland en Duitsland gezamenlijk. Dit is de kern van het advies dat de Raad voor de Wadden aan het kabinet heeft uitgebracht. Met het advies wil de Raad bijdragen aan een ...

Waddenzee niet gebaat bij rapport Berenschot

Raad voor de Wadden - 18 Juli 2010
Met het rapport van Bureau Berenschot over de bestuurlijke organisatie van de Wadden worden de problemen niet opgelost. De discussie over dit onderwerp, die al bijna 40 jaar duurt, zal verder gaan en over enkele jaren opnieuw oplaaien. Dat is het oordeel ...

Noodzaak tot bezuinigen op rijksuitgaven is kans voor verduurzaming samenleving

VROM-raad - 13 Juli 2010
De noodzaak om te bezuinigen op de rijksuitgaven is een kans om hervormingen te realiseren, die nodig zijn voor een duurzame samenleving en een internationaal concurre­rende economie. Verduurzaming van de samenleving kan heel goed samen gaan met ...

Nederlandse ondernemer niet slechter af

Raad voor de Wadden - 23 juni 2010
Er zijn geen grote verschillen in de manier waarop de drie Waddenzeelanden omgaan met vergunningverlening in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat is de belangrijkste conclusie die de Raad voor de Wadden trekt in het rapport "Gelijk ...

Leefomgeving volwaardige rol bij ontwerp en toetsen van infrastructurele projecten

Raad VenW - 11 mei 2010
Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit hebben direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de realisatie van infrastructurele projecten wordt deze kwaliteit onvoldoende meegenomen. Een betere samenwerking tussen zowel de betrokken ...

Mobiliteitsbeleid sluit onvoldoende aan op de belevingswereld van de reiziger

Raad VenW - 4 mei 2010
Zonder ingrijpende maatregelen raken openbaar vervoer en fiets verder achterop Mensen willen zelf keuzes kunnen maken, individualisme neemt toe. Gebruik van ICT opent nieuwe wegen. Er is een grote kans dat de lontjes in het verkeer nog korter worden. Dit ...

Pagina's