Nieuws

259 nieuwsberichten

Publicatie advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ op 18 juni 2015

4 juni 2015 - Op 18 juni 2015 publiceert de raad zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’. Minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zullen het advies in ontvangst nemen.  Het advies gaat in op wat ...

Impressie consultatiebijeenkomst ‘Energieadvies 2050’ op 19 mei 2015

28 mei 2015 - Op 19 mei vond de open consultatiemiddag plaats ten behoeve van het Energieadvies 2050: kansrijke routes naar een volledige energievoorziening. De zaal was vol, energieprofessionals uit bedrijfsleven, NGO’s, overheid en kennisinstituten zorgden voor een l ...

Aanbieding advies ‘Wonen in verandering, over flexiblisering en regionalisering in het woonbeleid’, 25 juni 2015

28 mei 2015 - De raad brengt op 25 juni 2015 zijn advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’ uit. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, zal het advies in ontvangst nemen. De inschattingen van de toekomstige woningbehoeft ...

Tussentijds briefadvies over Stelselherziening omgevingsrecht

21 mei 2015 - Op 21 mei heeft de raad een briefadvies over de Stelselherziening omgevingsrecht uitgebracht aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Aanleiding hiervoor is de behandeling van het ontwerp van de Omgevingswet in de Tweede Kamer op 1 juni as. Op d ...

Uitnodiging consultatiebijeenkomst Energieadvies 2050 op 19 mei

12 mei 2015 - De raad nodigt u uit mee te praten over de routes naar een volledige duurzame energievoorziening in 2050. Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050?  Naar aanleiding van deze vraag van het Ministerie van Economische Zaken is de Raa ...

Vacature: Projectleider m/v

30 april 2015 - De raad heeft een vacature voor een projectleider (planoloog). Als projectleider werk je aan de totstandkoming van integrale adviezen en schrijf je omvangrijke rapporten. Je zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding, planning en communicatie van een advies ...

Publicatie advies over circulaire economie binnenkort verwacht

22 april 2015 - De raad verwacht het advies over circulaire economie binnenkort vast te stellen. Daarna zal de raad dit advies aanbieden aan het kabinet. Het advies gaat in op wat de overheid kan doen om de kansen, die liggen in een transitie naar een circulaire economie ...

Energieadvies 2050- Praat mee over de toekomst van onze energievoorziening!

21 april 2015 - Uitnodiging consultatiebijeenkomst Energieadvies 2050 op 19 mei 2015 De raad nodigt u van harte uit mee te denken over de routes naar een volledige duurzame energievoorziening in 2050. Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Rli gevraagd om een advie ...

Aankondiging advies ‘Stelselherziening omgevingsrecht’

21 april 2015 - De raad is gestart met een advies over de stelselherziening van het omgevingsrecht. De Rli vraagt zich af of de intenties van deze stelselherziening (‘eenvoudig en beter’) bij de uitwerking van de Omgevingswet in nadere regelgeving en instrumenten verweze ...

Energieadvies 2050 – Video impressie eerste consultatiebijeenkomst 24 maart 2015

16 april 2015 - De eerste consultatiebijeenkomst om ideeën en visies te vernemen voor het ‘Energieadvies 2050’ heeft op 24 maart plaatsgevonden. De compilatievideo van deze middag staat nu online. Vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties, (lokale) ...

Pagina's