Nieuws

267 nieuwsberichten

Reactie kabinet op advies 'Wonen in verandering’

2 december 2015 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘'Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid' ontvangen. Het kabinet vat in zijn brief van 26 november  2015 het advies bondig samen. Hierbij zijn twee inhoudel ...

Advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

2 december 2015 - Op 17 november vond de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de Groene Zaak, lichtte de raad zijn advies ‘ Circulaire economie: van wens naar uitvoerin ...

Aankondiging slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte op 15 december

25 november 2015 - Op 15 december 2015 vindt in Amersfoort de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. De lessen en inzichten die het Jaar van de Ruimte heeft opgedaan, zijn geland in het ‘Manifest2040’. Dit manifest bevat de belangrijkste opgaven, ontwikkelprinci ...

Aankondiging advies over de stelselvernieuwing van het omgevingsrecht

28 oktober 2015 - Op 3 december 2015 presenteert de raad zijn advies over de stelselherziening van het omgevingsrecht. Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede Kamer in juli dit jaar, is de stelselherziening van het omgevingsrecht een stuk dichterbij gekomen. ...

Uitnodiging overhandiging advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ aan Prins Carlos de Bourbon de Parme als input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

28 oktober 2015 - Op dinsdagmiddag 17 november vindt de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door De Groene Zaak, komen niet alleen de genomineerden aan het woord maar ook s ...

Henry Meijdam treedt 1 januari 2016 af als voorzitter Rli

6 oktober 2015 - Henry Meijdam treedt per 1 januari 2016 af als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Vanaf die datum is hij directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO) en secretaris van het IPO-bestuur. foto: Tessa Posthuma de Boer Henry Mei ...

Advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp (EZ)

24 september 2015 - Op 24 september heeft de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken. De raad pleit ervoor om in het energiebeleid de CO2-reductie als doel te stellen en dit doel ook w ...

Publicatie advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’

21 september 2015 - Op 21 september 2015 heeft de raad het advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’ aangeboden aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Europees leefomgevingsbeleid werkt door tot in de regio. Daar worden Europese regels vertaald in ...

Presentatie advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’, 24 september 2015, Den Haag

17 september 2015 - Op donderdag 24 september 2015 presenteert de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aan minister Kamp (EZ). foto: Maarten Hartman / Hollandse Hoogte Aanleiding voor het advies is de vraag van de minister hoe een v ...

Het nieuwe Rli-werkprogramma nu online

15 september 2015 - Het Werkprogramma 2016-2017 is op 15 september 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit nieuwe werkprogramma legt de raad een bijzonder accent op vraagstukken die de beleidsagenda in een volgende kabinetsperiode zouden kunnen gaan beïnvloeden. De raad ...

Pagina's