Nieuws

244 nieuwsberichten

Aankondiging presentatie advies over mainports op 1 juli 2016

10 juni 2016 - Op 1 juli 2016 brengt de raad zijn advies uit over mainportbeleid. foto Shutterstock De raad zoekt in dit advies naar het antwoord op de vraag welk beleid het volgend kabinet voor de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol moet maken. In hoeverre is de ...

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

10 juni 2016 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de tweede zittingsperiode van de Rli ...

Notitie ‘Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving’

30 mei 2016 - In deze notitie analyseert de raad hoe de ministeriële systeemverantwoordelijkheid in het leefomgevingsbeleid wordt ingevuld. De notitie is tot stand gekomen in een samenwerkingstraject van verschillende adviesraden, waarin in beeld wordt gebracht hoe het ...

Aanpak van advies over de toekomst van het landschap

26 april 2016 - Op 7 april 2016 vond de Challenge Landschap 2070 plaats. Drie kennisinstellingen en zeven ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw presenteerden hun visie op welke ontwikkelingen en onzekerheden bepalend (zullen) zijn voor de vorming van het landschap ...

Aankondiging publicatie ‘Mainports’ juni 2016

26 april 2016 - De raad verwacht zijn publicatie over mainports eind juni uit te brengen. De positie van de Nederlandse mainports is niet meer vanzelfsprekend door diverse nationale en mondiale ontwikkelingen. Centraal in de publicatie staat de vraag: Vraagt de ...

Jaarverslag 2015

26 april 2016 - Het jaarverslag geeft een overzicht van de uitgebrachte publicaties van de Rli in 2015 met een korte beschrijving van de werkwijze en toelichtingen op de publicaties aangevuld met een paragraaf over de doorwerking. De raad heeft in 2015 vijf adviezen, een ...

Advies over circulaire economie in een notendop

24 maart 2016 - In een handzame folder wordt het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ kort toegelicht. Tekeningen leggen het begrip circulaire economie uit aan de hand van de circulaire keten van de functie vervoer met een auto en laten zien hoe de ...

Overwegingen bij het voorontwerp voor klimaatwet van de Tweede Kamerleden Klaver en Samsom

1 maart 2016 - De raad heeft op verzoek van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks) en Samsom (PvdA), commentaar gegeven op hun voorontwerp voor een klimaatwet. De raad legde daarvoor het voorontwerp naast de analyse en aanbevelingen uit zijn recent uitgebrachte advies ...

Werving nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

19 februari 2016 - De minister van Infrastructuur en Milieu is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor de tweede zittingstermijn (2016-2020). Bent u betrokken bij een of meerdere adviesvelden van de raad, kunt u snel ...

Jan Jaap de Graeff nieuwe voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

12 februari 2016 - Vandaag heeft de ministerraad besloten de heer ir. Jan Jaap de Graeff voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de tweede zittingsperiode (2016-2020) van de raad. Sinds de instelling van de ...

Pagina's