De Rli betrekt jonge generaties bij zijn werk

Bij de start van de tweede zittingsperiode 2016-2020 heeft de raad besloten drie junior-raadsleden aan te stellen. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-raadsleden nemen deel aan alle werkzaamheden van de raad. De junior-raadsleden zijn:
S.P. (Sybren) Bosch
M.W.B. (Mart) Lubben
I.Y.R (Ingrid) Odegard

foto met drie portretten van de junior-raadsleden

Maak kennis met de junior-raadsleden en bekijk de video's:

S.P. (Sybren) Bosch MSc (1990) is consultant bij Copper8 en begeleidt organisaties bij het integreren van circulaire principes in inkoop en aanbesteding. Hierbij ligt een nadruk op de gebouwde omgeving. In het verleden is Sybren actief geweest bij diverse jongerenorganisaties, met ook daar een focus op gebouwen en fysieke producten.

M.W.B. (Mart) Lubben (1991) schrijft op het moment zijn scriptie over evolutionaire mechanismes in complexe socio-technologische systemen, onderdeel van de Master of Science Industrial Ecology aan Universiteit Leiden en de TU Delft. Zijn vooropleiding bestaat uit een BSc Biologie richting biodiversiteit, ecosystemen, milieu en evolutie. Nevenactiviteiten bestonden uit voorzitterschap van landelijk duurzaamheidsnetwerk van studenten (Morgen), Bestuurslid Pers & Publiciteit van de koepel van Studentenverenigingen in Leiden (PKvV), woordvoerder Groene Generatie en docent Biologie.

I.Y.R (Ingrid) Odegard MSc (1983) is een industrieel ecoloog met een passie voor duurzaamheid. Zij werkt als senior onderzoeker/consultant bij CE Delft aan voedsel, biobased economy en circulaire economie.